Spletna izobraževanja Viverius +

Verjamemo, da so spletna izobraževanja, tudi v zdravstvu, prihodnost. 

Prav gotovo je res, da je nedavna pandemija koronavirusa prinesla digitalnemu svetu in s tem tudi oddaljenemu oziroma spletnemu izobraževanju kar nekaj napredka. Upamo se celo trditi, da so sedaj med redkimi tisti zaposleni, ki se v zadnjih treh letih niso udeležili nobenega spletnega dogodka. 

V našem Inštitutu sega zgodba spletnih izobraževanj še nekaj let nazaj – še pred časom pandemije, leta 2017 in 2018 smo namreč že izvajali e-delavnice v živo. Tako izkušnje z izvajanjem omenjenih delavnic, kot tudi izkušnje lastne udeležbe na številnih spletnih izobraževanjih so nas v zadnjih letih pripeljale do oblike izobraževanja za katero verjamemo, da lahko posameznikom (z več ali manj volje do izobraževanja) ponudi res veliko. 

 

Kaj konkretno? Asinhrona izobraževanja (definirana kot izobraževanja, kjer je med poučevanjem in učenjem časovni zamik) posamezniku omogočajo, da vsebino sprejema v svojem tempu in ponuja lastno izbiro prostora in časa za izobraževanje. Ker so vsebine pripravljene v naprej, so skrbno načrtovane, informacije so podane v različnih oblikah in tako vplivajo na različne modalitete (načine) učenja. Sam način izobraževanja zahteva aktivno sodelovanje, omogoča sprotno preverjanje pridobljenega znanja ter aktivno ponavljanje, zato je pričakovan »izkupiček« znanja večji. 


Dodatno smo poskrbeli tudi za možnost obnovitve in ponavljanja pridobljenega znanja na dolgi rok (še nekaj mesecev po izobraževanju), saj številne raziskave kažejo na to, da res drži znan latinski pregovor, ki pravi: 

»Ponavljanje je mati znanja«.

Več o dejanskem izgledu izobraževanj Viverius + pa najdete v priloženem posnetku.

Datum objave: 24. 1. 2023