VAŠ PARTNER PRI UČINKOVITI UPORABI IN RAZVOJU TEHNOLOŠKIH REŠITEV V ZDRAVSTVU. 

Na evropskem trgu že od leta 2016.

PODROČJA DELOVANJA

IZOBRAŽEVANJA

Naša temeljna dejavnosti – strokovna izobraževanja za delavce v zdravstvu pripravljena za stalno in dodatno izpopolnjevanje, na načelu dostopnosti in uporabnosti v praksi. 

Že od leta 2017, izvajamo izobraževanja preko spletna, od leta 2022 pa so na voljo v interaktivni asinhroni oblik na našem portalu  www.viverius-plus.com. 

Ustrezna izobraževanja so različne kadre strokovno ovrednotena in imajo kreditne točke Zbornice zveze in Zdravniške Zbornice Slovenije.

POSLOVNE STRATEGIJE IN OPTIMIZACIJE

Od sodelovanj z vodstvenimi kadri v zdravstvu do poslovnih partnerjev smo nabrali izkušnje in znanja o pripravi poslovnih strategij in učinkoviti organizaciji dela z velikim poudarkom na zagotavljanju varnosti in kakovosti obravnave v zdravstvu. 

Poznavanje obračunskih speficik zdravstvenega sistema in šifrantov KTDP, SPP.

ANALIZE

Napredna uporaba orodij kot so Microsoft Excel, Google Sheets, Tableau, Looker studio za vizualizacijo in analizo zbranih podatkov in načrtovanje zbiranja ustreznih podatkov za merjenje indikatorjev poslovanja. 

Analize opravljenega dela in obremenitev, opravljenih storitev in načrtovanje prihodkov/odhodkov, vprašalniki in ekstrakcije podatkov za pregled različnih kazalnikov kakovosti in poslovne učinkovitosti. 

R&D

Razvoj in raziskovanje z zdravstvom povezanih digitalnih rešitev. 

Načrt razvoja rešitve, vodenje projektov in uporaba orodij za razvoj in testiranje ideje, MVP, prototipiranje, klinično modeliranje OpenEHR, Stanford biodesign model, “user story” in drugo.

PRENOS TEHNOLOGIJ IN ZAGONSKA PODJETJA

Verjamemo, da prihodnost temelji na inovacijah, zato z veseljem sodelujemo in z vpogledom v klinično medicino ali strateško usmeritvijo pomagamo podjetnikom in raziskovalcem z novimi, prelomnimi idejami, ki šele stopajo na podjetniško pot.

TEHNOLOGIJE ZA ZDRAVSTVO

Naše delovanje temelji na poznavanju zdravstva iz klinične prakse, podjetniških in mednarodnih izkušenj z razvojem in uporabo novih tehnologij za kakovostno, varno in učinkovito delovanje z zdravstvom povezanih organizacij. 

Pri tem uporabljamo vsa svoja znanja in kombinacije izkušenj izobraževanja, razvoja, raziskovanja, svetovanja in vodenja.

Praktično naravnana spletna izobraževanja za zdravstvene delavce.

Individualno projektno sodelovanje s partnerji za učinkovito doseganje ciljev

“Ustrezna vpeljava tehnoloških rešitev v zdravstvo in delo zdravstvenih timov bo v prihodnosti omogočila na bolnika osredotočeno oskrbo in izboljšan izhod obravnav. 

V to sem prepričan.”

Simon Rekanovič, dr. med., direktor in ustanovitelj

Razvoj Inštituta Viverius od prvih inovacij do strokovnih spletnih izobraževanj, analiz in optimizacij ter razvoja digitalnih rešitev.

Razvoj Inštituta Viverius od prvih inovacij do strokovnih spletnih izobraževanj, analiz in optimizacij ter razvoja digitalnih rešitev.

BI ŽELELI SODELOVATI Z NAMI? 

ALI PREVERITI, KAKŠNE SO MOŽNOSTI?

LinkedInFacebook